TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Yat Sigortası

GÜVENCEMİZ HERYERDE
Yat Keyfinizide Düşündük

Yat Sigortası ile yatınızı yalnızca denizde değil, iç sularda, limanda seyir esnasında, marinada, rıhtımda, yatma mahallinde, çekek yerinde, dubaya bağlı ya da kızakta iken, deneme seferlerinde, tehlikede olan başka bir tekneyi çekerken, çekek yerine çekilirken veya denize indirilirken, sahilde ve depoda, sökme, montaj, normal ya da olağanüstü bakım esnasında da güvence altına alabilirsiniz.

Teminat Kapsamı

Yatınız aşagıda belirtilen risklere karşı güvence altına alınmıştır:

Denizlerin, ırmakların, göllerin ya da diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri Yangın Denize mal atılması Korsanlık Batma, çarpma, çarpışma, oturma, fırtına sonucu oluşacak hasarlar Hava ve kara taşıtları veya benzeri cisimler veya bunlardan düşen parçalar, rıhtım, liman teçhizat ve tesisatı ile temas Deprem, volkanik patlama ya da yıldırım gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar İnfilak Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil) Yatın ve/veya servis botlarının tümüyle çalınması Normal bağlantısına ek olarak hırsızlığı önleyici bir aygıt veya ayrıca bilinen yöntemlerle yata veya bota emniyetli bir şekilde kilitlenmiş olan dıştan takma motorların çalınması Yatınıza veya kıyıdaki depo onarım mahalline zorla girilmesi koşuluyla dıştan takma motorlar veya ekipman da dahil makinelerin çalınması Makine veya teknedeki herhangi bir gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması nedeniyle oluşacak ziya veya hasarlar (Kırılan şaftın, patlayan kazanın veya kusurlu kısmın tamir ve ikame masrafları hariç) Herhangi bir kişinin ihmali (sigortalının, yat sahiplerinin veya yat işletmecilerinin hesabına yapılan bir tamirat veya tadilat işi yahut yatın bakımı itibariyle ihmalden veya sözleşmenin ihlalinden kaynaklanmış kusurların giderilmesi masrafları hariç) Hiçbir hasar çıkmasa dahi, bir oturmadan sonra sırf karinanın kontrolü amacıyla makul surette yapılmış masraflardır.

				

Üçüncü şahıslara karşı vermiş olduğunuz zararlardan doğan sorumluluklarınız da Yat Sigortası güvencesi altındadır.

Yatınızın bir başka tekne ile çatışması halinde diğer tekne ve üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar Yatınız veya başka bir teknede ya da bunların yakınında meydana gelebilecek can kayıpları, yaralanmalar, bedensel sakatlıklar veya hastalıklardan doğan sorumluluğunuz sonucu yapacağınız harcamalar ile can kurtarma masrafları Yatınızın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telgraf ve telefon kabloları gibi sabit veya hareketli cisimlere vereceği zararlar Yatınızın bir kazaya uğraması halinde teknenin yada üzerindeki eşyanın çıkartılması, bir başka yere taşınması yada gerektiğinde yok edilmesi masrafları ile bu işlemler sırasındaki başarısızlık veya ihmaller dolayısıyla meydana gelebilecek sorumluluk halleri teminat altına alınmıştır.