TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Elektronik Cihaz Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

Elektronik cihazlar, günlük yaşantımızın vazgeçilmez araçları haline gelmiştir. Ancak yüksek maliyetlerle satın aldığınız elektronik cihazların hasar görmesi ya da arızalanması halinde; hem maddi kayıp, hem de işlevini görmeyen cihazların yarattığı çözümsüzlükler sizi zor durumda bırakabilir.

Büronuzda, işyerlerinizde sıkça kullandığınız bu cihazlar, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği geniş bir risk yelpazesinin tehdidi altındadır. Küçük bir dalgınlık veya elektriksel bir düzensizlik, cihazlarınızın bozulmasına ya da bir daha kullanılmayacak derecede zarar görmesine neden olabilir.

PROSİGORTA Elektronik Cihaz Sigortası, ani ve beklenmedik her türlü riske karşı iş yerinizdeki elektronik cihazlarınızın uğrayacağı tüm hasarı ve kaybı teminat altına alır.

Elektronik Cihaz Sigortası ile hangi cihazlar sigortalanabilir?

Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar (bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb.) ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir.

Elektronik Cihaz Sigortası nedir?

							

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların başına gelebilecek tüm zararları hasar sebebinin;

Ani ve beklenmedik, Dış etkenli,

olması kaydı ile tazmin eden bir TÜM RİSKLER (ALL RISKS) sigortasıdır.

Ani ve beklenmedik” hasar ne demektir?

Hasarın umulmayan bir anda ve birden meydana gelmesidir. Örneğin; harabe halindeki bir bina içinde ve devamlı olarak su baskınına uğrayan bir bodrum katındaki bilgisayar sisteminin hasar görmemesi beklenemez.

Önlem alınmadığı takdirde bu olayın ani ve beklenmedik olduğu söylenemez

Hasarın “dış etkenli” olması ne anlama gelir?

Hasarın; sigortalı cihazın işleyişinden ve iç yapısındaki bir arızadan dolayı değil, bu iç (veya dış) yapının dışarıdan gelen bir etki sonucu arızalanması yada zarar görmesi anlamına gelir.

Örneğin bir bilgisayar sabah işe başlamak için açıldığında (herhangi bir dış etken olmaksızın) çalışmazsa bu bilgisayarın iç aksamında oluşan bir hasar olup; sigorta teminatında değildir. Bu hasarı, ancak Garanti Kapsamı (eğer varsa) karşılayabilir.

Buna karşın aynı bilgisayarın ait olduğu tesisin ana trafosundaki bir hata sonucu aşırı olarak voltaj yüklenmesi sonucu arızalanması ise bir dış etkenli hasar olup; garanti kapsamında değil, sigorta kapsamındadır.

Elektronik Cihaz Sigortası ile neler teminat altına alınabilir?

							

Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar:

Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları Haberleşme, radyo, TV ekipmanları Tıp cihazları Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları

						
Elektronik Cihaz Sigortası ile sigortalanabilen cihazların temel özellikleri nedir?

							Genellikle yarı iletken teknoloji kullanırlar,
							Kural olarak mekanik işlem yapmazlar,
							Tipik görevleri bilgi alımı veya iletimi, ölçüm, kontrol, test yapmaktır.
							

						
Elektronik Cihaz Sigortası hangi riskleri kapsar ve teminat bazında Yangın Sigortası ile farklılıkları nelerdir?

Bu konuyu bir tablo ile incelemek ve çokça bilinen bir sigorta türü olan Yangın Sigortaları ile bir karşılaştırma yapmak işimizi kolaylaştıracaktır.

Riskler E.C.S. Yangın
İhmal, Hatalı Kullanım, İşletme Hataları Var Yok
Hırsızlık, Soygun, Gasp Var Yok
Açık Alevle Yangın Var Var
Açık Alevsiz Yangın ( Kavrulma, Alazlanma) Var Yok
Duman Var Ek Teminat
Patlama (İnfilak) Var Var
İçe Patlama (Implosion) Var Yok
Direkt Yıldırımın Etkileri Var Var
Hava Taşıtları Çarpması Var Ek Teminat
Kara Taşıtları Çarpması Var Ek Teminat
Dahili Su Var Ek Teminat
Sprinkler Sızıntısı Var Ek Teminat
Sel / Su Baskını Var Ek Teminat
Yeraltı Suyu Yağmur Suyu Var Yok
Nem, Korozyon (Paslanma), Don Olayı Var Yok
Fırtına Var Ek Teminat
Endirekt Yıldırımın Etkileri Var Yok
Dolu Var Yok
Aşırı Voltaj, İndüklenme Var Yok
3. Şahısların Vereceği Zararlar Var Ek Teminat
Elektronik Cihaz Sigortası’nda Sigorta Bedeli nasıl tespit edilmelidir?

							

Sigorta Bedeli, Genel Şartlar gereği yeniye göre ikame masrafları olmalıdır. Yeni İkame Bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşur:

Cihazın yenisinin satın alış bedeli Her türlü nakliye masrafları Gümrük, resim, vergi ve harçlar Montaj masrafları Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu elektronik cihazın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

							

Elektronik Cihaz Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler?

Marka Model Kapasite Yapım yılı (azami üç yaş) Bulunduğu riziko adresi Hasar geçmişi Güç kaynağı Muafiyet Menşei Periyodik bakım Kullanıcı personel İşletme disiplini Diğer korunma önlemleri

						
Elektronik Cihaz Sigortası muafiyetsiz olabilir mi?

Elektronik Cihaz Sigortaları diğer tüm Mühendislik Sigortalarında olduğu gibi muafiyetli bir sigorta türüdür.

Sigorta poliçelerinde muafiyet uygulanmasının sebebi nedir?

Rizikonun gerçekleşmesi halinde zararın küçük de olsa bir kısmının sigortalı üzerinde kalması anlamına gelen muafiyet, fiyatların daha elverişli olmasını sağladığı gibi; muafiyet altı tabir edilen küçük hasarların oluşmaması için gereken tedbirlerin alınması için de sigortalıları teşvik amacına hizmet eder. Bu sayede sigorta teminatının, asıl amacı olan ve meydana geldiğinde sigortalılar tarafından tek başına üstesinden gelinmesinin ağır maddi sonuçlar doğuracağı türden hasarlara odaklanması sağlanır.

Elektronik Cihaz Sigortasının ek teminatları nelerdir?

							Deprem
							G.L.K.H.H.,Terör (K.N.H. ana teminata dahildir)
							Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
							Taşınabilir elektronik cihazlar
							Valfler ve tüpler
							

						
Elektronik Cihaz Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır?

Tam Ziya halinde; cihazın yıpranma ve aşınma (eskimişliği) paylarının düşülmesi sonucu bulunan rayiç değer olarak ödenir.

Meydana gelen Elektronik Cihaz Sigortası hasarlarının başlıca sebepleri nelerdir?
İhmal, Dikkatsizlik, Hatalı Kullanım 69,30 %
Yıldırımın Endirekt Etkileri 7,50 %
Aşırı Voltaj Ve İndüksiyon 5,90 %
Su 5,80 %
Hırsızlık 4,40 %>
Yangın 0,60 %
Diğer 6,50 %
Ödenen Elektronik Cihaz Sigortası hasarlarının başlıca sebepleri nelerdir?
İhmal, Dikkatsizlik, Hatalı Kullanım 46.20 %
Yıldırımın Endirekt Etkileri 16.10 %
Aşırı Voltaj Ve İndüksiyon 10.10 %
Su 7.80 %
Hırsızlık 11.50 %
Yangın 3.10 %
Diğer 5.20 %

			

Teminat Kapsamı

İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları 3. Şahısların vereceği zararlar Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman Patlama (infilak), içe patlama (ımplosion) Yıldırım (direk ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu Hava ve kara taşıtları çarpması Sel / su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma Aşırı voltaj ve indüklenme Ayrıca burada sayılamayan, elektronik cihaz sigortası genel şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk.

				

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ödeyeceğiniz ek prime tabi olmak üzere ile yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz:

Deprem Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı