TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Nakliyat Emtea Sigortası

GÖZÜNÜZ YOLLARDA
KALMASIN

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden, başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Teminat Kapsamı

Nakliyat Emtea Sigortası ile sigorta konusu Emtea, üç farklı ana teminatla güvence altına alınır:

Tam Ziya

Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.

Dar Teminat

Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın,

infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.

Geniş Teminat

Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde sigorta konusu yükte meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır ve "bütün rizikolara" karşı malınızı güvence altına almanızı sağlar.

Önemli istisnalar:

Sigortalının kasti kötü niyetine atfedilebilecek ziya, hasar veya masraf Malın mutat akması, ağırlığında ve hacminde mutat eksilme veya mutat aşınma ve yırtılma Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar Nakil vasıtasının ya da ambalajın uygunsuzluğu Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar Radyoaktif kirlenme, bulaşma Pazar ve kar kayıpları Savaş, Grev, Terör, Kargaşalık vb. (Ancak, savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi riskler ek prim karşılığında teminat altına alınabilmektedir.)