TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Es Kaza Sigortası

AVS İLE YANINIZDAYIZ

Geleneksel Ferdi Kaza sigortaları, kaza veya hastalıklar sonucu ortaya çıkan kayıpları teminat altına alıyor. Es-Kaza Ferdi Kaza Sigortası ise bu güvenceye ek olarak sağlık harcamalarınızı da, poliçe planınız dahilinde karşılıyor! Elbette ki tek dileğimiz başınıza hiçbir hastalık veya kazanın gelmemesi. Ama gelecek olursa, hiç olmazsa işin maddi boyutunu unutmak Es-Kaza ile elinizde.

Es-Kaza Sigortasının kapsamı nedir?

Es-Kaza Sigortası ile sigortalının doldurmuş olduğu başvuru formu temel alınarak poliçede belirtilen teminat limitleri ve esaslar ile, özel şartlar, istisnalar ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları doğrultusunda aşağıda belirtilen kapsam dahilinde teminat verilmiştir.

Kaza sonucu vefat hali, Kaza sonucu sürekli sakatlık hali, İstisna edilmemiş hastalık sonucu sürekli sakat kalma hali, Gerek istisna edilmemiş hastalık gerekse kaza sonucu hastaneye yatarak tedavi gerektirdiği hallerde yetkili bir hekim kontrolünde hastanede kalınacak herbir 24 saat (1 tam gün) için tazminat ödenmesi,


						
Es-Kaza Sigortası kapsamındaki hastalık sonucu sürekli sakatlık teminatının kapsamı nedir?

İstisna edilmemiş hastalıklar sonucu sigortalının kısmen veya tamamen sakat kalması halinde tercih edilen plan doğrultusunda teminat ödemesi yapılır.

Es-Kaza Sigortası kapsamındaki gündelik hastane ve yoğun bakım teminatlarının kapsamı nedir?

Sigortalının kaza sonucu veya istisna edilmemiş bir hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmesi halinde tercih ettiği plan doğrultusunda hastanede yatılan her 24 saat için gündelik tazminat ödenmesini sağlar. Bir tam gün yatılmayan durumlarda o gün için gündelik hastane tazminatı teminat ödenmez.

Es-Kaza Sigortası için yaş sınırı var mıdır?

0-1 yaş grubu çocuklar ile 55 yaş üzeri yetişkinler teminat kapsamı dışında olup 16 ve altı yaş grubu için ise kaza sonucu vefat teminatı kapsam dışındadır.

Es-Kaza sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?

“ESKAZA SİGORTASI İLE DAİMİ İKAMETGAHI T.C. SINIRLARI DAHİLİNDE OLAN KİŞİLER İÇİN TEMİNAT VERİLMİŞ OLUP TÜRKİYE SINIRLARINDA GEÇERLİDİR.”


				

Teminat Kapsamı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamında verilen kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık teminatlarına ilave olarak aşağıda detayları belirtilen teminatların da dahil edildiği kapsamlı bir üründür.

Poliçe Teminatları

Kaza Sonucu Vefat ve Sürekli Sakatlık

Ani ve dış bir etki (kaza) sonucunda tazminat ödenmesini sağlar.

Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık

İstisna edilmemiş hastalıklar sonucu sigortalının kısmen veya tamamen sakat kalması halinde poliçede belirtilen limit doğrultusunda tazminat ödenmesini sağlar.

Gündelik Hastane Tazminatı ve Gündelik Yoğun Bakım Tazminatı

Sigortalının kaza sonucu veya istisna edilmemiş bir hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördüğü her bir 24 saat için poliçede belirtilen limit doğrultusunda tazminat ödenmesini sağlar. Sigortalının hastanede yatarak tedavi olduğu her bir 24 saat, bir tam gün olarak kabul edilmekte ve bir tam gün yatılmayan durumlarda o gün için gündelik hastane tazminatı ödenmemektedir.

Es Kaza Planları ve Teminat Limitleri

Teminat Türü Plan A Plan B Plan C Plan D
Kaza Sonucu Vefat 5.000 TL 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 5.000 TL 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL
Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık 5.000 TL 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL
Gündelik Hastane Tazminatı 50 TL 100 TL 150 TL 225 TL
Gündelik Yoğun Bakım Tazminatı 75 TL 150 TL 225 TL 325 TL
Her Bir Hastaneye Yatıştaki Azami Süre 15 Gün/td> 30 Gün 45 Gün 45 Gün
Yıllık Hastaneye Yatış Süresi 30 Gün 60 Gün 90 Gün 90 Gün