TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Ferdi Kaza Sigortası

AVS İLE YANINIZDAYIZ

Ani ve beklenmedik kaza ve hastalıklar sonucunda meydana gelecek sıkıntıların üstesinden gelmek yeterince zor bir durumdur. Ancak aynı anda meydana gelebilecek maddi kayıpların üstesinden gelmek daha da zor olabilir. PROSİGORTA Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu uğranabilecek maddi kayıpları teminat altına alarak, hayatın bu zorlu anlarında hiç değilse işin maddi boyutunu unutmanızı sağlıyor.

Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir. Teminat limitini seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

Ferdi Kaza poliçelerinde, hangi süreyle teminat verilir?

Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.

Ferdi Kaza sigortasında vefat tazminatı kimlere ödenir?

Sigortalının, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza geçirmesi sonucu vefat etmesi durumunda tazminat, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir

Ferdi Kaza sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?

Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde tüm dünyada geçerli olup HELD COVER ülkeleri ve Amerika , Kanada , Japonya ve Avustralya’ da teminat haricidir.

Ferdi Kaza sigortası hangi teminatları kapsar?

Ana teminatlar

Kaza sonucu vefat teminatı

Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı olup sigortalının talebi doğrultusunda aşağıdaki teminatlar da poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir;

Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı Kaza sonucu geçici işten yoksun kalma teminatı/ Kaza sonucu hastane gündelik teminatı (tercih edeceğiniz ürünün kapsamına göre iki teminattan biri geçerlidir). Deprem, Sel ve su baskını, Yer kayması, Yanardağ püskürmesi

				

Teminat Kapsamı

Bu sigorta ile sigortalının, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alır. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Poliçe Teminatları

Kaza sonucu vefat Kaza sonucu sürekli sakatlık


				

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Kaza sonucu tedavi masrafları Gündelik tazminat Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması