TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Zorunlu Trafik Sigortası

MAKSİMUMUM GÜVENCE

Motorlu araçlar için yaptırılması yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigorta Poliçesi, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını Karayolu Trafik Kanunu hükümleri dahilinde ve belli limitler çevresinde gidermeyi amaçlamaktadır.

Trafik Asistans Hizmeti:

Teminat içeriği, isteğe bağlı olarak, ek prim karşılığında Trafik Asistans Hizmetleri ilave edilerek genişletilebilir.

Trafik Asistans Hizmetinin detaylarını görmek için lütfen tıklayınız...

Trafik sigortası ile hangi zararlar teminat altına alınmaktadır?

Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.

Kendi aracımda meydana gelen zararlar trafik sigortası kapsamında karşılanabilir mi?

Poliçe sahibi veya aracı işletene ait, araç, taşınır veya taşınmaz mal ve bunun gibi kıymetlerde meydana gelen zararlar zorunlu trafik sigortası teminatının dışındadır. Bu tip zararlar kasko sigortası kapsamında teminat altına alınmaktadır.

Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Trafik poliçesi yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Trafik poliçesi yapılırken dikkat etmeniz gereken hususların başında poliçenizde bulunan bilgilerin doğruluğu gelmektedir. Poliçenizde aracınıza ait bilgilerde (plaka, kullanım tarzı vb.) hata olup olmadığını kontrol etmeniz ve eğer hata varsa en kısa zamanda acenteniz ile bağlantıya geçerek poliçenizi düzelttirmeniz daha sonra yaşayacağınız muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi için son derece önemlidir.

Trafik sigortası ile hangi kullanım tarzları teminat altına alınmaktadır?

Trafik sigortası karayollarında kullanılan her türlü motorlu araç,Tarım Makinesi, ve insan taşınması amacıyla kullanılan römorklar için yapılması zorunlu olan bir sigortadır.

Araç el değiştirdiğinde, trafik poliçesi de el değiştirir mi?

Araç el değiştirdiğinde, trafik poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırmak zorundadır.

Satılan aracımdaki hasarsızlığı yeni aracıma aktarabilir miyim?

Satmış olduğunuz aracınız ile aynı kullanım tarzına sahip bir araç almanız halinde, mevcut trafik poliçenizde bulunan aracınızın yerine yeni araç teminata alınarak poliçeniz üzerindeki hasarsızlık indiriminizden faydalanmanız sağlanır ve poliçenizin vade bitiminde hak ettiğiniz hasarsızlık kademesinden yenilenir. Firma adına tescilli araçlarda bu kural uygulanmaz.

Trafik sigortasının fiyatını hangi faktörler etkiler?

							Aracın hasar geçmişi
							Kullanım Tarzı
							Ruhsat sahibi bilgileri
							Plaka il kodu
							Sigortalı İkametgah İli
							Poliçenin zamanında yenilenmesi veya yenilenmemesi (trafik sigortası yaptırılması zorunlu bir sigorta olduğundan zamanında yenilenmeyen poliçeler için süre (gecikme) sürprimi uygulanmaktadır.)
							

						
Süre (gecikme) sürprimi hangi durumlarda uygulanmaktadır?

Vadesinde yenilenmeyen trafik poliçeleri için, vadesini bir gün geçirse dahi %5 süre (gecikme) sürprimi uygulanmaktadır. Vade bitiminden itibaren, poliçenin yenilenmediği her 30 gün için artı %5 oranında – azami %50 olmak üzere – süre (gecikme) sürprimi uygulanmaktadır.

Hasarsızlık indirimi nasıl belirlenmektedir?

Yeni satın alınan bir araç için, tescil tarihi itibariyle 30 gün içinde poliçenin yapılması kaydıyla giriş basamağı olan 4. basamaktan indirim veya sürprim uygulanmadan prim hesaplaması yapılmaktadır.

Yenileme esnasında ise hasarsız geçen her yıl için hasarsızlık basamağı bir basamak arttırılmakta, poliçe vadesi içinde gerçekleşen her bir hasar için ise bir kademe aşağıya çekilmektedir.

Tarife basamakları tüm sigorta şirketleri tarafından ortak olarak SBM-Sigorta Bilgi Merkezi kayıtlarından doğrulanmaktadır.

Hasarsızlık kademeleri aşağıdaki tablodaki gibidir;

Basamak No İndirim % Arttırım %
7 20 -
6 15 -
5 10 -
4 - -
3 - 20
2 - 40
1 - 60
Sigorta şirketini değiştirirsem hasarsızlık indirimim devam eder mi?

Hak ettiğiniz hasarsızlık indirimi sigorta şirketini değiştirseniz bile devam etmektedir.

Trafik poliçesinde hasarsızlık dışında indirim yapılabilir mi?

Trafik poliçesinde hasarsızlık indirimi dışında sadece 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda % 20 oranında indirim yapılmaktadır.

Meydana gelen bir kaza sonucu sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yok ve buna rağmen yine de açılan bir dava varsa, trafik sigortası bu dava masraflarını da kapsar.


			

Teminat Kapsamı

Zorunlu Trafik Sigorta poliçesi, araçların işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmesi halinde; aracı işletenin, zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belirlenen limitler dâhilinde gidermeyi amaçlar.

Teminat limitleri, araç türlerine ve araçla gerçekleştirilen mesleki faaliyete göre değişmektedir.

Trafik Sigortası limitlerini yeterli görmeyen araç sahipleri, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak bu limitleri yükseltebilirler.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre; Türkiye'de trafiğe kayıtlı her aracın ve araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların Trafik Sigortası (Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) yaptırması zorunludur.

Ana Teminatlar

Bu sigorta ile aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara zarar verilmesi durumunda

Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri (bu ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sorumluluğundadır) Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları Sigortalı aracın sebep olduğu kazalarda sürekli sakatlık halleri nedeniyle zarar gören kişilerin tazminat talepleri Aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlar sigorta limitleri içinde tazmin edilir.

			

Son 30 gün içinde düzenlenmiş Plaka İli, Araç ve Sigortalı türü bazında en düşük ve en yüksek zorunlu Trafik Sigortası prim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.