TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Motosiklet Kasko Sigortası

MAKSİMUMUM GÜVENCE

PROSİGORTA’nın yepyeni Motosiklet Kasko Sigortası, MOTO MGS’in üstün özellikleri ve geniş teminat içeriği sayesinde motosiklet tutkusu ve tutkunları da güvence altında.

Moto MGS kasko poliçelerinde, dilerseniz sizinle birlikte seyahat eden yakınınızı da teminat altına alabilir, olası bir kazada motosiklet kıyafetiniz ve kaskınızın görebileceği zararı da sigortalarsınız. Moto MGS ile şimdi motosiklet keyfinizi trafikte hak ettiğiniz güvence altında sürebilirsiniz.

Merak EttiklerinizMOTO MGS Kasko sigortası ile hangi motosikletler teminat altına alınabilir?

MOTO MGS Kasko sigortası ile 5 yaşın altındaki, 250 CC ve üstü motosikletler teminat altına alınmaktadır. Ancak aracın kiralık araç (RENT A CAR), sürücü kurslarında eğitim aracı veya kurye olarak kullanılması durumu ile aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu veya bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar teminat haricindedir.

MOTO MGS Kasko sigortasının ayrıcalıkları nelerdir?

Poliçe kapsamında olan bir hasarın oluşması sonucu kaza esnasında sigortalının üzerinde bulunan kask ve koruma kıyafetlerinde meydana gelen zararlar poliçe süresince bir defaya mahsus olmak üzere ve fatura ibraz edilmek kaydı ile 1.000 TL limitle tazmin edilmektedir. 1.000 TL üzeri hasarların tazmin edilebilmesi için kask ve koruma kıyafetlerinin, bedellerinin sigorta bedeline eklenmesi suretiyle teminata alınmış olması şartı aranacaktır.

Kasko sigortası ile hangi ek teminatlar verilebilir?

							3.şahıslara gelebilecek zararların karşılanması (İhtiyari Mali Mesuliyet)
							Araçta yolculuk edenler ve sürücünün kazaya karşı korunması için Ferdi Kaza teminatı. Bu teminatın alınması durumunda Ferdi Kaza Teminatına Ek Teminatı da otomatik olarak poliçeye dahil olmaktadır. Şöyleki; Sigortalı veya sigorta ettirenin özel kişi olması ile sürekli sakatlık teminatının sözleşmede bulunması kayıt ve şartıyla; sigortalı veya sigorta ettirenin, sigortalı aracı idare etmeleri esnasında gerçekleşen bir kaza neticesinde sürekli sakatlık oluşması durumunda, sigortalı aracın veya yukarıda belirtilen şartları sağlayan araç sürücüsünün ikametgahının adaptasyonu veya yeni bir engelli aracı temin etmesi için maruz kalınan masraflar, fatura ibraz edilmesi kaydıyla hasar başına ve yıllık toplam azami 5.000 TL limite kadar karşılanır. Bu teminatın devreye girebilmesi için refakatçi yolcunun da kaza sırasında kask ve koruma kıyafeti kullanıyor olması şarttır.
							Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
						
MOTO MGS Kasko sigortasının fiyatını hangi faktörler etkiler?
Aracın markası, tip ve modeli Ruhsat sahibi (Sigortalı) bilgileri (Yaş, cinsiyet, meslek) Hasar geçmişi poliçe fiyatına etki eden faktörlerdir.Ayrıca; Motosiklet eğitimi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarca verilmiş sertifika sahiplerine özel indirim uygulanmaktadır. Hasar durumunda araç sürücüsü sertifikasını ibraz edemediği takdirde, hasar tazminatı yapılan indirim oranında eksik ödenecektir.

			
MOTO MGS Motosiklet Kasko Sigortası Kapsamı

Ana Teminatlar

MOTO MGS, sigortalı aracın aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla uğrayacağı maddi zararları temin etmektedir.

Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla teması neticesinde meydana gelen zararlar. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler. Aracın yanması. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi. Kasko sigorta değerinde enflasyondan kaynaklanan değer artışları. (Ses, görüntü ve iletişim cihazları ile taşınan yük hariç olmak üzere, aylık %2 ile sınırlı olmak üzere yıllık azami toplamda %24 oranında artışa kadar. Bu oran hiçbir şekilde poliçe başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar geçen süre için açıklanmış DİE Tüketici Fiyat indeksindeki artışı geçemez) Grev, lokavt ve terör, sabotaj sonucu meydana gelecek zararlar ile sel ve su basması zararları. Deprem hasarları ek prime tabi olmak üzere, talep doğrultusunda muafiyetsiz olarak veya %15 ve %5 seçenekli muafiyet oranları ile teminata dahil edilmektedir.

MOTO MGS'ye Özel Ek Teminatlar

MOTO MGS’yi diğer motosiklet kasko sigortalarından farklılaştıran çok özel teminatlar primsiz olarak poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Kask ve Koruma Kıyafetleri Teminatı

Poliçe kapsamında olan bir hasarın oluşması sonucu kaza esnasında sigortalının üzerinde bulunan kask ve koruma kıyafetlerinde meydana gelen zararlar poliçe süresince bir defaya mahsus olmak üzere ve fatura ibraz edilmek kaydı ile 1.000 TL limitle tazmin edilmektedir. 1.000 TL üzeri hasarların tazmin edilebilmesi için kask ve koruma kıyafetlerinin, bedellerinin sigorta bedeline eklenmesi suretiyle teminata alınmış olması şartı aranacaktır.

Bu ek teminat sigortalı motosikletin trafik kazası dışında bir sebeple (yangın, patlama, hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs gibi) zarar görmesi hallerinde geçerli değildir.

Buna ilave olarak

Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlarda yine primsiz olarak teminat kapsamındadır.

Ferdi Kaza Teminatı ve Ferdi Kaza Teminatına Ek Teminat

Ayrıca MOTO MGS, isteğiniz doğrultusunda ek prim karşılığında Ferdi Kaza teminatı alternatifiyle de tanzim edilebilmektedir.

Standart sigortalı veya sigorta ettirenin özel kişi olması ile, sürekli sakatlık teminatının sözleşmede bulunması kayıt ve şartıyla; sigortalı veya sigorta ettirenin, sigortalı aracı idare etmeleri esnasında gerçekleşen bir kaza neticesinde sürekli sakatlık oluşması durumunda, sigortalı veya sigorta ettirenin ikametgahının adaptasyonu için maruz kalınan masraflar, fatura ibraz edilmesi kaydıyla hasar başına ve yıllık toplam azami 5.000 TL limite kadar karşılanır.

Kasko Yardım Hizmeti

Assistans hizmeti Türkiye sınırları içinde poliçe kapsamı dâhilindedir.

Yurtdışında ise yardım hizmetleri ile ilgili organizasyon hizmeti asistans firma TURASSIST tarafından sağlanmaktadır.

Sertifika İndirimleri

Motosiklet eğitimi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarca verilmiş güvenli sürüş ve IAM ve RoSPA akreditasyonlu ileri sürüş sertifikası sahibi kullanıcılara sertifika seviyelerine göre artan oranlarda özel indirimler uygulanmaktadır.

Hasar durumunda araç sürücüsü sertifikasını ibraz edemediği takdirde, hasar tazminatı yapılan indirim oranında eksik ödenecektir.