TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Konutlar için Çağdaş Güvenlik Sigortası

EVİNİZDEKİ HUZUR
Hiçbir şey mutluluğunuzu evinizden alamaz!

Evimiz, birçoğumuz için hayatımızın en önemli yatırımlarından biridir. Bu yatırımı olası hasarlar ve doğal afetlere karşı güvence altına almak ve evinizde ilk günkü huzurla, güle güle oturmanızı sağlamak için PROSİGORTA tarafından dizayn edilen “Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası” ile; evinizi yangından hırsızlığa, sel ve su baskınlarından yıldırım çarpmalarına, kira kaybından uçak çarpmalarına kadar, dilediğiniz her türlü riske karşı güvence altına alabilirsiniz.

Konut poliçesi satın alırken bina sigorta bedeli nasıl hesaplanmaktadır?

Bina sigorta bedeli belirlenirken satış değeri değil yeniden inşa maliyeti düşünülmelidir. Binanızın brüt m2 alanı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından sınıflandırılarak açıklanan inşaat maliyetleri ile çarpılarak hesaplanmakta olup arsa payı bu hesap dışında tutulmaktadır. Ayrıca bina içerisinde özel olarak yaptırılan dekorasyon masrafları bedele ilave edilmelidir. Örneğin; 100 m2 büyüklüğünde tam kagir yapılı bir dairenin sigorta bedeli: 100m2 x 700 TL/m2: 70.000 TL Dekorasyon masrafları bedeli: 10.000 TL Toplam Bina Bedeli: 80.000 TL olacaktır.


						
Konut poliçesi satın alırken eşya sigorta bedeli nasıl belirlenmelidir?

Eşya sigorta bedeli belirlenirken konutta bulunan eşyaların günümüz şartlarında yeniden alım değeri düşünülerek bedel tespiti yapılmalıdır. PROSİGORTA Konut poliçesinde eşya teminatı “Yeni Değer Esası”na göre değerlendirilmekte olup hasar esnasında giyim ve mefruşat dışındaki eşyalardan eskime payı düşülmemektedir.

Konut paket poliçesi kapsamında değerli eşya teminatı var mıdır?

Değerli Eşyalar poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamında olup, farklı bir bedel için teminat talepleri ayrıca değerlendirilebilmektedir.

Konut paket poliçesi kapsamında deprem teminatı da alabilmek için ne yapmak gerekir?

Bina sahibi olan sigortalının deprem teminatı alabilmesi için öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırması gerekmektedir. Bedeli DASK sigorta bedelinin üzerinde kalan binalar için konut paket poliçemiz ile ihtiyari deprem teminatı satın alınabilmektedir. Sadece eşya teminatı alınan poliçeler içinse deprem teminatı, poliçede yazılı eşya bedeline eşit olarak satın alınabilmektedir.

Konut paket poliçesi kapsamında Cam Kırılması teminatı ne şekilde verilmektedir?

Cam Kırılması teminatı bina için 300 TL Eşya için 300 TL olmak üzere toplam 600 TL ile poliçe kapsamında mevcut olup bu limit için herhangi bir prim alınmamaktadır. Bunun üzerinde talep edilecek limitler ek primle poliçe kapsamına dahil edilmektedir.

Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası kapsamında sunulan Ev Yardım hizmetleri paketi hangi teminatları ve limitleri kapsamaktadır?
Ev Yardım Hizmetleri Limit
Tesisat işleri LİMİTSİZ/SINIRSIZ
Elektrik işleri LİMİTSİZ/SINIRSIZ
Cam işleri LİMİTSİZ/SINIRSIZ
Çilingir LİMİTSİZ/SINIRSIZ
Konuttan dışarıya çıkılması mümkün olmayan durumlarda şahısların kurtarılması 500 TL
Doktor veya ambulans gönderilmesi 150 TL / yılda 3 defa
Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi 100 TL / yılda 3 defa
Solunum terapisti gönderilmesi 100 TL / yılda 3 defa
Yeni doğum yapmış Sigortalı ve bebeğine hizmet Bağlantı
Otel hizmeti 100 TL /kişi - max. 3 gece
Güvenlik hizmeti Maksimum 2 Gün
Hastanede yatma durumunda yardım Poliçede yazılı şartlarla
Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması Sınırsız
Birinci derece aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması Sınırsız
Eve öğretmen gönderilmesi Maksimum 300 TL/3 Gün
Nakit Avansı 150 TL
Sigortalı faturalarının ödenmesi Bağlantı
Acil mesajların iletilmesi Sınırsız

Hizmet Numarası : 0 212 253 77 77


			

Teminat Kapsamı

Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası, sadece tam kagir (betonarme) yapılı konut binalarına ve/veya bu binaların içinde bulunan eşyalara çok sayıda riziko için tek bir poliçe ile teminat verilebilecek özel bir paket poliçedir.

Teminatlar - Konut Binası

Poliçede gösterilen riziko adresinde bulunan sigortalıya ait konut binası ile bina içindeki her türlü ortak kullanım alanları ve tesisler ile bahçe, avlu ve çevre duvarları, sarnıçlar bu poliçenin konusunu oluşturur. Bina dışında bulunan her türlü kullanım alanları ve tesislerle, televizyon ve uydu anteni gibi binayı tamamlayan şeyler, poliçe üzerinde belirtilerek teminat kapsamına dahil edilebilmektedir.

Teminatlar - Ev Eşyası

Poliçede gösterilen riziko adresinde bulunan sigortalıya ve kendisi ile birlikte oturan aile bireyleri ya da birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait eşyalar bu poliçenin konusunu oluşturur.Bu poliçe ile verilmiş olan teminat sadece TAM KÂGİR yapı tarzındaki konut binaları ile içindeki ev eşyasını kapsar. Tam kâgir yapılar; iç ve dış duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla ve briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilmiş yapılardır. Adi kâgir ve ahşap yapı tarzındaki konut binaları ve içindeki ev eşyaları bu poliçe teminatı dışındadır.

Poliçe Kapsamındaki Teminatlar

Yangın, infilâk, yıldırım, Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Sel ve su baskını (seylap) Fırtına, Yer kayması, Dahili su, Duman, Yakıt sızması, Kara taşıtları çarpması, Hava taşıtları çarpması, Deniz taşıtları çarpması, Enkaz kaldırma masrafları, Hırsızlık, Kazaen kırılma, Cam ve ayna kırılması, Yangın mali mesuliyet, Kira kaybı, Alternatif ikamet ve taşınma masrafları, 3 şahıs mali mesuliyet, Sabit dekorasyon, Elektronik cihaz teminatı, Gasp, kapkaç, yankesicilik teminatı Konut dışında bulunan eşyalar teminatı, Konutta bulunan üçüncü şahıslara ait eşyalar teminatı, Konut adaptasyon, Deprem (İsteğe bağlı teminat olup sigortalının talep etmesi durumunda poliçe kapsamına dahil edilmektedir.) Ev yardım hizmetleri (sınırsız-limitsiz).

				

Enflasyondan Korunma Klozu

Sigorta bedelinin, sigorta döneminin başlangıcında doğru ve tam tespit edilmiş olması kayıt ve şartı ile taraflar arasında mutabık kalınan yıllık %15 enflasyon oranına kadar korunmuştur. Sigortalı ile sigortacı arasında mutabık kalınan enflasyon oranı 365’e bölünerek bulunacak günlük oran, sigorta başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar işleyen gün sayısı ile çarpılır ve hasar tarihinde (poliçenin başlangıcındaki sigorta bedeline uygulanmak üzere) geçerli olacak enflasyon oranı bulunur. Bu oran hiçbir şekilde poliçe başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar geçen süre için açıklanmış DİE tüketici fiyat indeksindeki artışı geçemez.

Tazminat Esasları

1. Sigorta bedelinin, hasardan bir gün önceki yeni değer esasına göre hesaplanacak olan sigorta değerine eşit olması halinde tam ziya ve/veya kısmi hasarlarda ödenecek tazminat bedeli, giyim ve mefruşat eşyası dışında bütün ev eşyaları ve konut binası yaşına bakılmaksızın ve eskime, aşınma, yıpranma düşülmeksizin yeni değer üzerinden hesaplanacaktır. 2. Sigorta bedeli, sigorta değerinden düşük olduğu takdirde Genel Şartların ilgili hükümleri uygulanacaktır. 3. Kısmi, hasar veya tam hasarlarda hasar gören kıymetlerin sigortalı tarafından yerine ikame edilmemesi ya da edilememesi veya tamir edilememesi halinde ödenecek tazminat bedeli, rayiç değerler üzerinden hesaplanacaktır.