TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Ofisim Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTA, OFİSİM sigorta paketi ile işyeriniz için çok özel bir poliçe sunuyor.

Artık elektronik cihazlarınızı sigortalarken, bir başka poliçeye gerek olmaksızın işyerinizdeki demirbaş ve dekorasyonu da teminat altına alabilirsiniz.

FİSİM Sigortası, iş yerinizdeki demirbaş, dekorasyon ve elektronik cihazlarınızın uğrayacağı tüm hasar ve kayıpları tek bir poliçeyle teminat altına alır. Üstelik bir hasar neticesinde olası bir iş durması dolasıyısıyla uğrayabileceğiniz finansal kayıplarınızı da aynı poliçe ile sigortalayabilirsiniz..

Türkiye’de ilk ve tek olarak sadece PROSİGORTA A.Ş. tarafından hazırlanıp sunulan OFİSİM; Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında sigortalanabilir cihazların yanı sıra, esasen Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyona gelebilecek ani ve beklenmedik zararları da karşılar.

Geniş kapsamlı asistans hizmetleri:

Ofisim - İşyeri Yardım: 0 (212) 346 0 666


			
OFİSİM (Cihaz Ekipman ve İş Durması Zararları) Sigortası nedir?

Türk Sigortacılık piyasasına PROSİGORTA tarafından hazırlanıp sunulan ve Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların yanı sıra Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyonun başına gelebilecek tüm zararları liste zorunluluğu olmaksızın ve hasar sebebinin;

a) Ani ve beklenmedik, b) Dış etkenli,olması kaydı ile tazmin eden ve Maddi Zararlar Teminatı (Zorunlu Teminat), Kapsamlı Yazılım Teminatı (Seçimli Teminat), İş Durması Teminatı (Seçimli Teminat) oluşan bir TÜM RİSKLER (ALL RISKS) sigortasıdır

						
OFİSİM poliçesinin hedef sigortalı kitlesi kimlerdir?

OFİSİM poliçesi hizmet sektörü, turizm acenteleri, avukat büroları noterler ve grafik-dizgi-baskı sektörü, küçük ölçekli imalathaneler, ticarethaneler vb. işletmelere hitap etmektedir.

OFİSİM sigortası ile neler teminat altına alınabilir?

							Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar,
							Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, 
							Haberleşme, radyo ve TV ekipmanları,
							Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları,
							Makine - tesisat, 
							Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları
							Demirbaş - dekorasyon (masa, sandalye, dolap, halı, boya, badana vb.)
							

						
OFİSİM Sigortası’nın teminat ve kapsadığı sigortalanabilir varlıklar bazında ECS ve Yangın Sigortası ile farklılıkları nelerdir?

Bu konuyu bir tablo ile incelemek ve çokça bilinen bir sigorta türü olan Yangın Sigortaları ile bir karşılaştırma yapmak işimizi kolaylaştıracaktır.

Sigortalanır Varlıklar-Muafiyetler-Riskler Ofisim E.c.s Yangın
Sigortalı Varlıklar
Elektronik Cihazlar (ofis ekipmanları, makineler, haberleşme cihazları, tıbbi cihazlar, bilgi işlem ekipmanları, grafik-baskı ekipmanları vb.) Var Var Yok
Demirbaş – dekorasyon (masa, sandalye, dolap, boya, badana vb.) Var Var Yok
Liste Zorunluluğu Yok Var Yok
Muafiyetler
Muafiyet (yangın, yıldırım, infilak, fırtına, dahili su, yer kayması, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, sel - su baskını, kar ağırlığı, duman) Yok Var Sel Seylap için var
Muafiyet (bozulmalar, kullanıcı hataları, hırsızlık, yıldırımın endirekt etkileri, elektriksel hasarlar, çalışma hataları) Var Var Teminat yok
Muafiyet (deprem, GLKHH, T) Var Var Var
Teminatlar
Ofisim E.c.s Yangın
İhmal, hatalı kullanım, işletme hataları Var Var Yok
Deprem Ek Teminat Ek Teminat Yok
GLKHH, T Var Ek Teminat Ek Teminat
Hırsızlık, soygun, gasp Var Var Yok
Açık alevle yangın Var Var Var
Açık alevsiz yangın (kavrulma, alazlanma) Var Var Yok
Duman Var Var Ek Teminat
Patlama (infilak) Var Var Var
İçe patlama (implosion) Var Var Yok
Direkt yıldırımın etkileri Var Var Var
Hava taşıtları çarpması Var Var Ek Teminat
Kara taşıtları çarpması Var Var Ek Teminat
Dahili su Var Var Ek Teminat
Sprinkler sızıntısı Var Var Ek Teminat
Sel / su baskını Var Var Ek Teminat
Yeraltı suyu yağmur suyu Var Var Yok
Nem, korozyon (paslanma) , don olayı Var Var Yok
Fırtına Var Var Ek Teminat
Dolu Var Var Yok
Enkaz kaldırma masrafları Var Ek Teminat Ek Teminat
Tüpler için tüm riskler Var Ek Teminat Yok
Yurt içi seri nakliye – fazla mesai, tatil ücret ve zamları Var Ek Teminat Ek Teminat
İskele, merdiven ve inşaat işleri Var Ek Teminat Yok
Otomatik bedel artışı Var Yok Yok
Endirekt yıldırımın etkileri Var Var Yok
Aşırı voltaj, indüklenme Var Yok Yok
3. Şahısların vereceği zararlar Var Var Ek Teminat
Pert hasarda yeniye göre ikame teminatı Var Yok Yok
Taşınabilir elektronik cihazlar Var Ek Teminat Yok
OFİSİM Sigortası’nın seçimli teminatları nelerdir?

							Kapsamlı Yazılım Teminatı
							İş Durması Teminatı
							Seçimli OFİSİM teminatlarıdır.
							

						
İş Durması Teminatı neleri kapsar, tazminat süresi ve limiti nedir?

OFİSİM kapsamında iş durması teminatı poliçede Maddi Zararlar Teminatı olması şartıyla verilebilmektedir.

Maddi Zararlar Teminatı verilen OFİSİM poliçelerinde Maddi Zararlar Teminatı kapsamına girecek bir sebepten dolayı sigortalının faaliyetinin durması veya aksaması nedeniyle oluşacak kar kayıpları bu teminatın konusunu oluşturur. Tazminat süresi; bu teminat kapsamında bir hasar oluşması sonucunda hasarın ve kaybın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma ve aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam edilmesine kadar geçecek süre için ve azami 2 ay süre ile sınırlıdır.

(Bu bölüm ile ilgili verilebilecek teminat; Olay Başına; Maddi Zararlar Teminatı Sigorta Bedeli’nin % 50’si ve yıllık toplam azami 100.000.- USD ile sınırlıdır.)

OFİSİM Sigortası’nda sigorta bedeli nasıl tespit edilmelidir?

Sigorta Bedeli, genel şartlar gereği yeniye göre ikame masrafları olmalıdır. Yeni İkame Bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşur:

Cihazın / demirbaşın yenisinin satın alış bedeli Her türlü nakliye masrafları Gümrük, resim, vergi ve harçlar

Montaj masrafları Seçilen teknoloji grubuna göre cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyona ait bedellerin tümünün toplamı yukarıda açıklandığı şekilde dikkate alınarak hesaplanacaktır. Aksi takdirde eksik sigorta söz konusu olacaktır. Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu cihazın/demirbaşın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

OFİSİM Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler?

OFİSİM Sigortasında uygulanacak fiyatlar için Teknoloji Grupları oluşturulmuştur. Fiyatlandırma bu Teknoloji Gruplarına göre değişmektedir. Sigortalanacak işletmenin faaliyet alanına göre girmiş olduğu Teknoloji Grubu Fiyatı kullanılmaktadır.

OFİSİM Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır?

Tam ziya halinde ve kısmi hasarlarda; tazminat tamir edilen parçanın veya cihaz/demirbaşın yeniye göre ikame bedelini ve kısmi hasarlarda ilave olarak gerekli tamir masraflarını öder.

OFİSİM Sigortası yapılabilmesi için şartlar nelerdir?

OFİSİM Sigortası yapılabilmesinin üç önemli ön şartı vardır:

OFİSİM Bilgi Formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve bizzat sigortalı tarafından imzalanmalıdır. Demirbaş - Dekorasyon bedeli toplam sigorta bedelinin % 50’ sini aşamamalıdır. Riziko adresindeki tüm cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyon OFİSİM Sigorta poliçesi kapsamına alınmalıdır.

						
OFİSİM paket poliçesi kapsamında bulunan İşyeri Yardım hizmetleri paketi hangi teminatları ve limitleri kapsamaktadır?
OFİSİM - İşyeri Yardım Hizmetleri Limit
Tesisat işleri 150 TL / yılda 3 defa
Elektrik işleri 150 TL / yılda 3 defa
Çilingir 150 TL / yılda 3 defa
İşyerinde kalan kişinin kurtarılması 600 TL
Cam işleri 150 TL / yılda 3 defa
Tıbbi danışma hizmeti Sınırsız
İşyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması Sınırsız
Güvenlik hizmeti Maksimum 2 gün
Acil mesajların iletmesi Sınırsız
Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu Sınırsız

Hizmet Numarası :0 212 368 65 15


			

Teminat Kapsamı

Deprem Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları 3. şahısların vereceği zararlar Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman Patlama (infilak), içe patlama (implosion) Yıldırım (direkt ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu Hava ve kara taşıtları çarpması Sel / su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma Aşırı voltaj ve indüklenme İşyeri yardım asistans hizmeti

Ayrıca burada sayılamayan, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk OFİSİM ile teminat kapsamındadır.

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ödeyeceğiniz ek prim ile poliçe içeriğini ihtiyacınız doğrultusunda daha da genişletebilirsiniz!

Cam kırılması Komşu ve kiracı mali mesuliyet İşveren mali mesuliyet 3. şahıs mali mesuliyet Emniyeti suistimal Taşınan para Kasa hırsızlık ve yangın İş durması zararları