TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Yangın Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTAYangın Sigorta Poliçesi, işyeri veya konut binalarınız ve içerisinde bulunan şahsi eşya, emtia, demirbaş, makine ve tesisatlarınızı kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilâk ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olabileceği maddi hasarlara karşı teminat altına alır.

Standart olarak verilen teminatların yanı sıra seçilecek ek teminatlar ile poliçe kapsamı gereksinimlerinize uygun olarak genişletebilmektedir.

EttiklerinizYangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?

Yangın poliçesinde serbest tarife uygulandığından, şirketler aynı teminat için farklı fiyatlar verebilirler.

Bina sigorta bedeli nedir?

Ev veya İşyeri Yangın sigorta poliçelerinde bahsi geçen “bina değeri” , konutun veya işyerinin aynı yerde tamamen yeniden inşasına ilişkin maliyettir. Ev veya işyerinin satış bedeli bina sigorta bedeli olarak değerlendirilmez.

Eksper raporları bağlayıcı mıdır? Eksperler hasar ödemesi ve miktarına karar verirler mi?

Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerindir.

Evim için sigorta poliçesi satın aldığımda, daire dışında hangi bölümler teminat altındadır?

Dairenizin dışında bahçıvan evi, garaj, su deposu, kazan dairesi, kapıcı dairesi, asansör, yürüyen merdiven, yıldırımlık, televizyon anteninin hissenize düşen bölümleri otomatik olarak teminata dahildir.

Eksik sigorta nedir, hasarımı hangi durumda eksik alırım?

Sigorta bedelinin, hasar gören kıymetin -hasardan bir gün önceki- değerinden küçük olması durumuna “eksik sigorta” denir. Sigorta ettirmiş olduğunuz kıymetin değerinin mutlaka gerçeği yansıtmasına dikkat ediniz. Herhangi bir hasar anında hasar gören kıymetin hasardan bir gün önceki değeri sigorta edilmiş olan bedelden yüksek ise hasarınızı bu oranda eksik almanız söz konusu olacaktır.Örneğin:Binanın değeri 100.000 YTL ancak, siz 75.000 YTL sigorta bedeli ile sigorta ettirdiniz. Kısmi bir hasarda 20.000 YTL lik bir zararınız oluştu. Sigortalıya ödenecek tazminat; 20.000x75.000/100.000 = 15.000 YTL dir.

Konut ya da işyerimde meydana gelen hasarın komşumu etkilemesi durumunda ortaya çıkacak masrafları teminat altına alabilir miyim?

Yangın ya da Ticari Paket ürünlerimizden birisini satın alırken “komşu mali sorumluluk” teminatı da almanız durumunda bu masraflar da belirlenen limitler dahilinde teminat altına alınabilir.

Evim için zorunlu deprem sigortası yaptırmak yerine, bir özel sigorta şirketinden yangın sigortası ile birlikte deprem teminatı da alabilir miyim?

Öncelikle zorunlu olan DASK poliçenizi yaptırmanız gerekmektedir. Ancak, varsa DASK sigorta bedelinin üzerinde kalan bedeli, özel sigorta şirketinden satın alacağınız deprem teminatıyla güvence altına alabilirsiniz.

Eviniz için yaptıracağınız yangın poliçesiyle, yalnızca eşyalarınızı da yangın, hırsızlık, deprem, sel-su basması gibi risklere karşı koruyabilir, ek olarak alacağınız “kiracı mali sorumluluk” teminatıyla da, gerçekleşen hasarlar dolayısıyla ev sahibinize karşı olan sorumluluğunuzu teminat altına alabilirsiniz.


			

Teminat Kapsamı

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilâkın veya yangın ve infilâk sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör, yürüyen merdivenler, yıldırımlık ve televizyon anteni gibi binayı tamamlayan unsurlar sigorta bedeli kapsamı içindedir.

Ayrıca poliçede belirtilmek kaydıyla, temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi unsurlar teminat altına alınabilirler. Bina dahilinde bulunan eşya, makine-tesisat, demirbaş-dekorasyon ve emtia için ayrı ayrı sigorta bedeli belirlenerek teminat altına alınması esastır.

Sigortalıya ve kendisi ile birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ile çalışanlarına ait eşyalarda sigorta kapsamı içindedir.

Tam kâgir, yığma kâgir, adi kâgir ve ahşap yapılara teminat verilebilmekte ve poliçelerimiz, talep üzerine enflasyona veya dövize endeksli olarak ya da Abonman (emtia) poliçeler şeklinde düzenlenebilmektedir.

Riziko Türleri

Sivil, ticari ve sınai rizikolar

				

Ana Teminatlar

Yangın İnfilâk Yıldırım

				

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep doğrultusunda aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil edilebilmektedir.

Deprem Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri Kötü Niyetli Hareketler Terör Dahili Su Fırtına Kar Ağırlığı Yer Kayması Duman Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Deniz Taşıtları Çarpması Enkaz Kaldırma Masrafları Sel ve Su Baskını Hırsızlık Cam Kırılması 3. Şahıs Mali Mesuliyet