TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Vize Yurt Dışı Seyehat

SEYEHATLERİNİZ GÜVENCEMİZDE
Yurt Dışı Seyahatlerinde Keyifliyim!

PROSİGORTA, Keyif Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatleriniz artık daha keyifli!

PROSİGORTA’nın müşterileri için geliştirdiği yeni nesil seyahat sağlık sigorta paketi Keyif, tercihe bağlı olarak dünyada veya Avrupa’da yapılan seyahatlerinizde her zaman sizinle...

Riskli durumlar gerçekleştiğinde, sigorta kapsamında bulunan tüm yardımları derhal sağlayan paket, seyahatin başladığı andan itibaren asistans hizmetleriyle de yanınızdadır.

Sigorta teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu bölge, teminat limiti ve seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da kazaya uğramanız sonucunda gereken:

Ayakta Tedavi Harcamaları, Yatarak Tedavi Harcamaları, Vefat Halinde cenazenin yurda nakli veya yurt dışında defin,

			
Poliçe teminatları hangi ülkelerde geçerlidir?

Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası teminatları Türkiye'de ikamet eden sigortalıların, aşağıda teminat bölgeleri belirtilen ülkelerdeki yurtdışı seyahatlerinde geçerlidir. Sigorta ettirenin veya sigortalının seçeceği teminatların geçerli olduğu bölge, poliçede belirtilmektedir. Bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerlilik süresi içerisinde bölge değişikliği yapılamaz.

1.Teminat Bölgesi :Avrupa ve Schengen Ülkeleri 2.Teminat Bölgesi :Avrupa ve Schengen dahil Tüm Dünya Ülkeleri

						
Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası hangi teminatları kapsar?

Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi,

Yurt dışında tıbbi tedavi teminatı, Sigortalının seyahati veya nakli, Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil, Vefat eden sigortalının nakli, teminatlarını kapsamaktadır.

						
Poliçem ne zaman geçerli hale gelir ve ne zaman sona erer?

Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi, poliçe başlangıç tarihinden itibaren poliçede belirtilen süreyi kapsar ve süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Poliçenin düzenlenmesiyle başlama tarihinden itibaren primin tamamının ödenmesinden sonra geçerli hale gelir ve teminatlar sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar. Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar azami poliçede seçilmiş planın teminat süresi sonuna kadar devam eder. Seyahat süresinin Türkiye gümrüğüne girmeden önce poliçede seçilmiş planın teminat süresini aşması halinde teminatlar, teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır.

Seyahat başına teminat süresi olan poliçelerde; seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasını müteakiben, poliçenin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki ülkelere yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar ve ilgili teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır.

Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası alabilmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi 0-80 yaş arasında geçerlidir. 66-69 Yaş aralığındaki sigortalılar için %50 ek prim alınarak, 70-75 yaş aralığındaki sigortalılar için %100, 76-80 yaş aralığındaki sigortalılar için %200 ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilebilirler.