TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Yurt içi Seyehat

SEYEHATLERİNİZ GÜVENCEMİZDE
Yurt İçinde Seyahat Oh Ne Rahat!

PROSİGORTA,Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtiçi seyahatlerinizde de yalnız değilsiniz.

PROSİGORTA,’nın sizlere özel hazırladığı yurtiçi seyahat sağlık sigorta poliçesinde yurtiçi seyahatlerinizde ihtiyacınız olan acil tıbbi tedavi giderlerinizi, tıbbi nakil masraflarınızı teminat altına almakta ve sadece PROSİGORTA müşterilerine özel asistans paketini hizmetinize sunmaktadır.

Sigorta teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu bölge, teminat limiti ve seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da kazaya uğramanız sonucunda gereken:

Ayakta Tedavi Yatarak Tedavi Tıbbi Nakil Ferdi Kaza

giderlerine ilişkin acil tıbbi yardım masraflarınızı %100 olarak karşılar.

Poliçe teminatları hangi ülkelerde geçerlidir?

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası teminatları Türkiye'de ikamet eden Sigortalı’ ların, aşağıda teminat bölgeleri belirtilen ülkelerdeki yurtdışı seyahatlerinde geçerlidir. Sigorta Ettiren’ in veya sigortalının seçeceği teminatların geçerli olduğu bölge, poliçede belirtilmektedir. Bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerlilik süresi içerisinde bölge değişikliği yapılamaz.

1.Teminat Bölgesi : Avrupa ve Schengen Ülkeleri 2.Teminat Bölgesi : Avrupa ve Schengen dahil Tüm Dünya Ülkeleri
Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası hangi teminatları kapsar?

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi,

Yurt dışında tıbbi tedavi teminatı, Sigortalının seyahati veya nakli, Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil, Vefat eden sigortalının nakli, Acil mesajların iletilmesi, Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması, Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati, Sigortalının aile üyelerinden birinin konaklaması, Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları, Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması, Bagajın ve şahsi eşyaların bulunması ve sigortalıya ulaştırılması, Tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan, zarar gören, çalınan bagaj, Gecikmeli Bagaj, Ceza davalarında kefalet, İlaç gönderilmesi organizasyonu, Terör Teminatı, Ferdi Kaza Teminatı

teminatlarını kapsamaktadır.

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası alabilmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi 0-90 yaş arasında geçerlidir. 66-75 Yaş aralığındaki sigortalılar için %50 ek prim alınarak, 76-90 yaş aralığındaki sigortalılar için %100 ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilebilirler.

Poliçem ne zaman geçerli hale gelir ve ne zaman sona erer?

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi, poliçe başlangıç tarihinden itibaren poliçede belirtilen süreyi kapsar ve süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Poliçenin düzenlenmesiyle başlama tarihinden itibaren primin tamamının ödenmesinden sonra geçerli hale gelir ve teminatlar sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar. Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar azami poliçede seçilmiş planın teminat süresi sonuna kadar devam eder. Seyahat süresinin Türkiye gümrüğüne girmeden önce poliçede seçilmiş planın teminat süresini aşması halinde teminatlar, teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır.

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi, poliçe başlangıç tarihinden itibaren poliçede belirtilen süreyi kapsar ve süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Poliçenin düzenlenmesiyle başlama tarihinden itibaren primin tamamının ödenmesinden sonra geçerli hale gelir ve teminatlar sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar. Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar azami poliçede seçilmiş planın teminat süresi sonuna kadar devam eder. Seyahat süresinin Türkiye gümrüğüne girmeden önce poliçede seçilmiş planın teminat süresini aşması halinde teminatlar, teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır. Seyahat başına teminat süresi olan poliçelerde; seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasını müteakiben, bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki ülkelere yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar ve ilgili teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır. Uzun süreli poliçeler her bir seyahatte en fazla birbirini izleyen 90 gün süren seyahatler için geçerlidir.

Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası alabilmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

Seyahat Poliçesi 0-90 yaş arasında geçerlidir. 75-90 Yaş aralığındaki sigortalılar için %100 ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilebilirler.

Poliçem ne zaman geçerli hale gelir ve ne zaman sona erer?

Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi, poliçe başlangıç tarihinden itibaren poliçede belirtilen süreyi kapsar ve süre bitiminde kendiliğinden sonlanır ve poliçenin düzenlenmesiyle başlama tarihinden itibaren primin tamamının ödenmesinden sonra geçerlidir

Poliçe teminatları, sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki daimi ikametgah ilinden çıkış yapılması ile başlar ve daimi ikametgah iline giriş tarihine kadar azami poliçede seçilmiş planın teminat süresi sonuna kadar devam eder. Seyahat süresinin daimi ikametgah iline girmeden önce poliçede seçilmiş planın teminat süresini aşması halinde teminatlar, teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır.

Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası sadece Türkiye’de mi geçerlidir?

Poliçe teminatları Türkiye'de ikamet eden sigortalıların, Türkiye Cumhuriyeti ve / veya K.K.T.C. içindeki seyahatlerinde geçerlidir. Sigorta ettirenin veya sigortalının seçeceği teminatların geçerli olduğu bölge, poliçede belirtilecektir. Bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerlilik süresi içerisinde bölge değişikliği yapılamaz.

Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası hangi durumları teminat kapsamına alır?

Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi teminatlarının geçerli olduğu süre içerisinde seyahat ederken hastalanması ya da bu süre içinde bir kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım masraflarını, bu Sigorta Sözleşmesi’nde belirtilen teminatlar, haklar, yükümlülükler, özel ve genel şartlar çerçevesinde teminat kapsamına alır.

Sigorta teminatı altına alınan masrafların, sigortalının hastalık ya da kaza sonucunda tıbbi açıdan gerekli olan tedavisiyle ilgili olması ve bu sözleşmede belirtilen teminatların kapsamı içerisinde yer alması gerekir. Sigortalının tedavi süreci içerisinde tedavisine konu olan hastalık veya kaza hali ile doğrudan ilgili olmayan başka bir hastalık veya kaza sonucunda oluşan masrafları ayrı bir tazminat konusu olarak değerlendirilir.

Yurt içi Seyahat sağlık Sigorta poliçesinin teminat kapsamı için aşağıdaki alternatiflerden birini seçebilirsiniz.

Alternatif 1:Tıbbi tedavi teminata dahildir. Poliçedeki ilgili teminatlar poliçe kapsamındaki hastalık ve yaralanma durumunda geçerli olacaktır. Alternatif 2:Tıbbi tedavi teminata dahildir. Poliçedeki ilgili teminatlar sadece poliçe kapsamındaki kaza sonucu yaralanma durumunda geçerli olacaktır. Alternatif 3:Tıbbi tedavi teminata dahil değildir. Poliçedeki ilgili teminatlar poliçe kapsamındaki hastalık ve yaralanma durumunda geçerli olacaktır.