TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Keyif Yurt Dışı Seyehat

SEYEHATLERİNİZ GÜVENCEMİZDE
Yurt Dışı Seyahatlerinde Keyifliyim!

PROSİGORTA, Keyif Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatleriniz artık daha keyifli!

PROSİGORTA’nın müşterileri için geliştirdiği yeni nesil seyahat sağlık sigorta paketi Keyif, tercihe bağlı olarak dünyada veya Avrupa’da yapılan seyahatlerinizde her zaman sizinle...

Riskli durumlar gerçekleştiğinde, sigorta kapsamında bulunan tüm yardımları derhal sağlayan paket, seyahatin başladığı andan itibaren asistans hizmetleriyle de yanınızdadır.

Sigorta teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu bölge, teminat limiti ve seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da kazaya uğramanız sonucunda gereken:

Ayakta Tedavi Harcamaları, Yatarak Tedavi Harcamaları, Vefat Halinde cenazenin yurda nakli veya yurt dışında defin,

masraflarına ilişkin acil tıbbi yardım masraflarınızı %100 olarak karşılar. Ayrıca ek olarak size Kaza sonucu oluşabilecek mağduriyetinizi güvence altına alacak bir de Ferdi kaza teminatı sunuyoruz.

Poliçe teminatları hangi ülkelerde geçerlidir?

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası teminatları Türkiye'de ikamet eden Sigortalı’ ların, aşağıda teminat bölgeleri belirtilen ülkelerdeki yurtdışı seyahatlerinde geçerlidir. Sigorta Ettiren’ in veya sigortalının seçeceği teminatların geçerli olduğu bölge, poliçede belirtilmektedir. Bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerlilik süresi içerisinde bölge değişikliği yapılamaz.

1.Teminat Bölgesi : Avrupa ve Schengen Ülkeleri 1.Teminat Bölgesi : Avrupa ve Schengen dahil Tüm Dünya Ülkeleri

						
Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası hangi teminatları kapsar?

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi,

Yurt dışında tıbbi tedavi teminatı, Sigortalının seyahati veya nakli, Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil, Vefat eden sigortalının nakli, Acil mesajların iletilmesi, Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması, Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati, Sigortalının aile üyelerinden birinin konaklaması, Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları, Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması, Bagajın ve şahsi eşyaların bulunması ve sigortalıya ulaştırılması, Tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan, zarar gören, çalınan bagaj, Gecikmeli Bagaj, Ceza davalarında kefalet, İlaç gönderilmesi organizasyonu, Terör Teminatı, Ferdi Kaza Teminatı

teminatlarını kapsamaktadır.

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası alabilmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi 0-90 yaş arasında geçerlidir. 66-75 Yaş aralığındaki sigortalılar için %50 ek prim alınarak, 76-90 yaş aralığındaki sigortalılar için %100 ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilebilirler.

Poliçem ne zaman geçerli hale gelir ve ne zaman sona erer?

Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi, poliçe başlangıç tarihinden itibaren poliçede belirtilen süreyi kapsar ve süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Poliçenin düzenlenmesiyle başlama tarihinden itibaren primin tamamının ödenmesinden sonra geçerli hale gelir ve teminatlar sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar. Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar azami poliçede seçilmiş planın teminat süresi sonuna kadar devam eder. Seyahat süresinin Türkiye gümrüğüne girmeden önce poliçede seçilmiş planın teminat süresini aşması halinde teminatlar, teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır.

Seyahat başına teminat süresi olan poliçelerde; seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasını müteakiben, bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki ülkelere yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar ve ilgili teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır. Uzun süreli poliçeler her bir seyahatte en fazla birbirini izleyen 90 gün süren seyahatler için geçerlidir.