TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Tıbbi Kötü Uygulama İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kimler için zorunludur?

Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurumlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar mesleklerini ifa ederken vereceği zararları güvence altına almak için bu poliçeyi yaptırmak zorundadır.

Geçmişe yönelik teminat verilir mi?

Poliçe vade başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl öncesine kadar olan dönemde meydana gelen olay ve durumlar nedeniyle ileri sürülen tazminat talepleri, sigorta şirketine poliçe vadesi içerisinde bildirildiği durumda teminat kapsamında değerlendirilir. Fakat 10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez.

Sigorta primleri nasıl hesaplanır?

Tablosu için tıklayınız


			

Teminat Kapsamı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir.

Doktor, tabip, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya poliçe süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak, poliçe süresi içinde yapılan tazminat taleplerine teminat sağlar.