TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunluluk Koltuk Ferdi Kaza

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTA Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yolcu taşımacılığı hizmetlerinizde yolcularınız, sürücüleri ve yardımcıları için oluşabilecek risklere karşı sizi teminat altına alır.

Merak EttiklerinizKarayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının konusu nedir?

Bu sigorta, şehirlerarası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Poliçede kayıtlı taşımacının, 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur..

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesinde sigorta ettiren değişikliği söz konusu mudur?

Sigorta ettirenin değişmesi halinde, poliçeden doğan bütün hak ve borçlar yeni sigorta ettirene geçer. Devreden durumu on beş gün içinde sigortacıya bildirir.

Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine bildirilme tarihinden itibaren on beş gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden on beş gün sonrasına kadar geçerlidir.

Sözleşmenin feshi halinde işlemeyen günlere ait prim gün esasına göre iade olunur.

Ayrıca, yeni sigorta ettirenin on beş gün içinde sigortanın devamını kabul etmemesi veya araca başka bir sigorta sözleşmesi yapması halinde bu sigorta hükümsüz kalır.

Ayrıca, yeni sigorta ettirenin on beş gün içinde sigortanın devamını kabul etmemesi veya araca başka bir sigorta sözleşmesi yapması halinde bu sigorta hükümsüz kalır.

Taşımacı yetki belgesinin iptali ya da taşıyıcının taşıma faaliyetini sona erdirmesi halinde, sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Bu durumda, yetki belgesinin iptal edildiği veya faaliyetin sona erdiği tarihten sigorta süresinin sonuna kadarki süreye karşılık gelen prim tutarı gün esası üzerinden hesaplanarak sigorta ettirene iade edilir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?

Teminat tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte olup taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki yolcu, görevli sürücü ve yardımcıları için koltuk başına belirlenmiştir. Tarife Tablosu için tıklayınız


			

Teminat Kapsamı

Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

Teminatlar

Kaza sonucu vefat Kaza sonucu sürekli sakatlık Kaza sonucu tedavi masrafları

				

Tarife ve talimatları incelemek için tıklayınız.