TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Medicus Sağlık Per. Sorumluluk Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTA Sağlık Personeli Mesleki Sorumluluk Sigortası (MEDİCUS) ile mesleğinizi icra ederken ortaya çıkabilecek malpraktis uygulamalarının hukuki sonuçlarına karşı sizi korur.

Yeni çıkan uyum yasaları ile birlikte son yıllarda çehresi değişenTürk Hukuk Uygulamaları “Malpraktis kökenli tazminat davalarını” gündeme sıklıkla getirir oldu. Böylece malpraktis (hatalı uygulama), ciddi bir mesleki risk olarak hekimlerimizin karşısına çıkmaya başladı. Bu ihtiyacın belirlenmesi ve karşılanması amacıyla Temmuz 2005’de PROSİGORTA tarafından yapılandırılan Sağlık Personeli Mesleki Sorumluluk Sigortası “MEDICUS”, sektördeki Hekim Sorumluluk Sigortalarının en yenisi ve en beğenilenidir.

MEDİCUS, diğer Mesleki Hekim Sorumluluk sigortalarının aksine; hekimi ve hekimin yüzleşmek zorunda kaldığı sektörel ve hukuki sorunları birebir tanıyan, hekim ve hukukçularla bu sorunları en uygun sigorta güvencesi altında giderebilecek uzman sigortacıları içeren bir ekip tarafından tam kapsamlı bir sigorta olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Sağlık Personeli Mesleki Sorumluluk Sigortasının kapsadığı baslıca riskler belerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içinde, fiili olarak hizmet veren Hekim ve diğer sağlık personelinin, sigorta süresi içinde mesleki faaliyetlerini yerine getirirken hata, ihmal veya kusurları neticesinde verebilecekleri can kaybı, her türlü bedeni, maddi ve manevi zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek iddiaların neticelerine karsı, TC Sorumluluk Hukuku Mevzuatı ve “Mesleki Mali Mesuliyet Genel Sartları” çerçevesinde sigorta güvencesi altına alınır.

Manevi Tazminat Talepleri Teminat kapsamında mıdır?

Manevi tazminat talepleri, poliçede belirtilen teminat limitinin %100’ü oranında poliçede yazılı azami teminat limitlerini asmamak kaydıyla teminat dahilindedir.

T.C. sınırları haricinde gerçeklestirilecek hizmetler Teminat Kapsamına alınabilir mi?

Yurt dışından verilen tıbbi hizmet nedeniyle sigortalıya yöneltilen tazminat talepleri teminat limitinin %5’ine kadar poliçe teminatı kapsamındadır.

Savunma Masrafları teminat kapsamında mıdır?

Avukatlık Masrafları poliçe kapsamındadır. Sigortalının savunmasını bizzat üstlenir. Tazminat talebinin ihbarından itibaren sigortalının savunması, savunma dolayısıyla maruz kalınabilecek avukatlık ücretleri ile diğer tüm yasal masraf ve harcamalar, savunma süresi sonunda hükmedilecek yasal faizler poliçede yazılı azami teminat limitlerini asmamak kaydıyla teminat dahilindedir.

Geçmise yönelik teminat verilmekte midir?

Poliçe vade başlangıç tarihinden 1 yıl öncesine kadar olan dönemde meydana gelen olay ve durumlar sonucunda ileri sürülen tazminat talepleri, sigorta şirketine poliçe vadesi içinde bildirildiğinde teminat kapsamında değerlendirilir.


			

Teminat Kapsamı

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Fiili olarak hizmet veren, Hekim ve diğer sağlık personelinin Sigorta süresi içinde mesleki faaliyetlerini yerine getirirken hata, ihmal veya kusurları neticesinde verebilecekleri can kaybı, her türlü bedeni, maddi ve manevi zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek iddiaların neticelerine karşı Tazminat talebinin ihbarından itibaren sigortalının savunması Manevi Tazminat talepleri Savunma dolayısıyla maruz kalınabilecek avukatlık ücretleri ile diğer tüm yasal masraf ve harcamalar Savunma süresi sonunda hükmedilecek yasal faizler T.C. Sorumluluk Hukuku Mevzuatı ve “Mesleki Mali Mesuliyet Genel Şartları” çerçevesinde, poliçede yazılı azami teminat limitlerini aşmamak kaydıyla teminat dahilindedir

				

MEDİCUS'un Önemli Özellikleri

Uzlaşma hükümleri içerir, uzlaşma alt yapısını haizdir! Avukatlık ücreti, mahkeme masraflarını ve savunma dolayısıyla maruz kalınabilecek avukatlık ücretleri ile diğer tüm yasal masraf ve harcamalar, savunma süresi sonunda hükmedilecek yasal faizler poliçede yazılı azami teminat limitlerini aşmamak kaydıyla teminat dahilindedir. Poliçe başlangıcından geriye 1 yıllık dönemi de poliçede belirlenen limitlerle sigorta teminatına alır! Manevi tazminat talepleri, poliçede belirtilen teminat limitinin % 100’ü oranında poliçede yazılı azami teminat limitlerini aşmamak kaydıyla teminat dahilindedir. TC sınırları haricinde gerçekleştirilecek her türlü mesleki hizmetin sonucu olarak sigortalıdan yapılacak tazminat talepleri, poliçede belirtilen teminat limitinin %5’i ile sınırlı olmak kaydıyla poliçe teminatına dâhil edilmiştir. Talep edildiği takdirde sigortalının savunmasını bizzat üstlenir! Muafiyetsizdir!