TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Üçüncü Şahır Mali Sorumluluk Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTA Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası ile resmi sorumluluklarınızdan doğan mali risklere karşı sizi teminat altına alıyoruz.

Merak EttiklerinizÜçüncü şahısların talep edebileceği manevi zararlar teminat kapsamında mıdır?

Hayır, bu sigorta ile yalnızca işletme faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahısların karşılaşabilecekleri maddi ve bedeni zararlar yukarıda belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.

Asansörler dolayısıyla meydana gelebilecek zararlar teminat altında mıdır?

İsteğe bağlı olarak bu risk de teminat altına alınabilir.

Kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır?

Sigortalının kendisi ve/veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararlar teminat kapsamındadır.

Bu poliçeye kimler ihtiyaç duyabilir?

3. şahıs mali mesulitet poliçesini oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki işyerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri yaptırabilir.


			

Teminat Kapsamı

Sigortalının faaliyetleri esnasında kendisinin ve/veya çalışanlarının neden olacağı bir olay sonucu üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sakat kalması ve/veya mallarında maddi zarar ve ziyan meydana gelmesi halinde sigortalının yasal sorumluluğu nedeni ile üçüncü şahıslar tarafından kendisinden talep edilecek tazminat taleplerinin neticelerine karşı poliçe üzerinde yazılı teminat limitine kadar teminat sağlanır.

Bu teminatın verilebilmesi için:

İşyerinin faaliyet konusu, İşyerinde çalışan beyaz yakalı ve mavi yakalı işçi sayıları, İşçilerin yıllık brüt işçilik ücretleri toplamı (ikramiye ve tüm sosyal haklar dahil) Talep edilen kişi ve kaza başına teminat limitleri gibi ayrıntıların bilinmesi gerekmektedir.

				

Ana Teminatlar

Kişi başına bedeni zararlar. Kaza başına bedeni zararlar kaza başına maddi zararlar. İsteğe Bağlı Ek Teminatlar Asansör kazaları sonucu Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk