TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Yatarak Limitli Sağlık Sigortası

SAĞLIĞINIZIN GÜVENCESİ
YATARAK TEMİNATLI HİZMET PAKET KAPSAMI
Yatarak Limitli Sağlık Sigortası

Yatarak Tedavi Teminatı

  • Dahili ve/veya cerrahi yatış
  • Yoğun bakım
  • Opr. ve Dr. masrafı
  • Küçük müdahale
  • Ambulans
  • Suni uzuv
  • Acil tanı
  • Robotik cerrahi
  • Kaza sonucu diş

Yatarak tedavi teminatı yıllık 10.000 TL ile limitlidir.

1 adet muayene teminatı mevcuttur. Doktor muayene paketinizi; Liv Hospital, Medicalpark ve Medicana hastanelerinde kullanabilirsiniz.

Tehlikeli Hastalıklar ve Seyahat Sağlık Sigortaları sertifikadaki teminatlar dahilinde geçerlidir.

Sağlık sigortası kapsamında ki kullanımlarınız, anlaşmalı ve anlaşmasız kurumlarda teminatlar doğrultusunda geçerlidir.

Anlaşmalı kurumlarda S.O.S ambulans hizmetimiz limitsizdir.

Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı 'nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar.

Hastanede Sigortalının yatarak tedavi görmesi durumunda; günlük oda (standart tek yataklı oda ücreti ile sınırlıdır), yemek, refakatçi, doktor, operatör, yoğun bakım, küçük müdahale, robotik cerrahi, rahebilitasyon, evde bakım, suni uzuv, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, koroner anjiyografi, böbrek taşı kırma(ESWL), ambulans, bu teminat kapsamında değerlendirilir ve sertifikada belirtilen teminat limit ve katılım oranları doğrultusunda Özel ve Genel Şartlara uygun olarak karşılanır.

Ömür Boyu Yenileme Garantisine nasıl hak kazanırım?

Sigortalının kesintisiz 3 yıl boyunca aynı planda sigortaya devam etmesi, 55 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış olması ve son üç yıl h/p oranı ortalamasının %80’ın altında olması şartıyla Sağlık poliçesi sahibi olan sigortalılar. Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü" için değerlendirilecektir.

Yatarak limitli Sağlık Sigortalarında bekleme süresi var mıdır?

Herhangi bir bekleme süresi söz konusu değildir.

Poliçe başlangıç tarihimden önceki rahatsızlıklarımı karşılar mı?

Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan beyan edilsin ve ya edilmesin mevcut rahatsızlıklar ve hastalıklar (kronik rahatsızlıklarda dahil olmak üzere), bu hastalıkların nüks ve komplikasyonları dahil tanı ve tedavi yapılmış olsun olmasın her türlü sağlık giderleriniz maalesef ki poliçe kapsamı dışındadır.

Prim ödemelerimi nasıl yapabilirim?

Prim Ödemelerinizi, nakit, kredi kartı ,banka havalesi veya çek ile ödeyebilirsiniz.

İstisna nedir?

Poliçe Özel ve Genel Şartlarında ayrıntılı olarak belirtilen ve poliçenizde kapsam dışı tutulan durumlardır.