TÜM ÜRÜNLERİMİZ

3S Sağlık Sistemi

SAĞLIĞINIZIN GÜVENCESİ
Sağlığınız Teminatımızdır!

PROSİGORTA, uluslararası sağlık sigortacılığı uzmanlığı ile “insan” ve “yaşam kalitesi” temelli örnek sağlık sigortacılığı sistemiyle yanınızda.

PROSİGORTA, 3S Sağlık Sistemi ile her türlü bütçeye, her ihtiyaca cevap verebilecek geniş bir teminat yapısına sahip. Kullanım kolaylıkları ile bir yandan sizlerin memnuniyetini hedeflerken, sağlık sorunlarınız nedeniyle yaşayabileceğiniz ekonomik endişeleri de ortadan kaldırıyor.

3S ürünümüzde; yurt içinde ve yurt dışında geçerli “Limitli, Limitsiz Yatarak ve Ayakta Tedavi Teminatları, Alternatif Anlaşmalı Kuruluş Ağlarına Sahip Planlar, Muafiyetli Planlar ve Alternatif Teminatlı Planlar”dan oluşan 150'den fazla seçenek bulunuyor.

Sigortalı kendi plan/programını seçebilir mi?

Müşterilerimiz kendi ihtiyaçlarına göre ayakta ve yatarak tedavi teminatlarını ayrı ayrı seçerek kendi planlarını oluşturabilirler. Sağlık Sigortası teminatları arasındaki seçenekler arasından istediği yatarak tedavi teminatlarından birini tercih edebilir. Aynı zamanda seçmiş olduğu bir ayakta tedavi teminatını da ekleyebilir. Ancak tek başına bir ayakta tedavi teminatını alamaz.

Başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Sağlık Poliçelerinde en önemli unsurlardan bir tanesi Sağlık Başvuru Formlarının eksiksiz doldurulmasıdır. Bu formdaki soruların her biri özel bir amaçla sorulmuştur, her birinin cevabı ayrı ayrı önemlidir. Başvuru formunun tamamının dikkatlice okunması gerekmektedir.

Başvuru Formunda herhangi bir sorunun veya bölümün boş bırakılması, poliçenizin düzenlenmesini geciktirecek ya da başvurunuzun değerlendirmeye alınamamasına sebep olabilecektir.

Başvuru formunda yer alan sorularda geçmişte geçirilen veya sure gelen tüm hastalıkların hiç doktora gidilmemiş veya tanısı konulmamış dahi olsa tüm şikayetler ve rahatsızlıklar hakkında beyan verilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda sorulmamış olsa bile sözleşme konusu rizikonun takdirine etkili olan ve tarafınızca bilinen diğer hususların da başvuru sırasında beyan gerekmektedir. Sözleşmenin yapılmasından sonra meydana gelen değişiklikleri süresi içinde sigortacıya bildirmek zorunludur.

Başvuru formunda eksik olarak bırakılan soruların yanıtları "HAYIR" olarak işleme alınmaktadır.

Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı 'nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar.

Hastanede Sigortalının yatarak tedavi görmesi durumunda; günlük oda ( standart tek yataklı oda ücreti ile sınırlıdır), yemek, refakatçi, doktor, ilaç, ameliyathane, operatör, anestezist, hemşire (standart hemşirelik ücreti ile sınırlıdır.), yoğun bakım, her türlü sarf malzeme giderleri, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, koroner anjiyografi, böbrek taşı kırma(ESWL), teminat kapsamındaki bir rahatsızlığa ilişkin yatış sırasında veya sonrasında 3 ay içinde başlamak şartıyla gerçekleştirilen fizik tedavi giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir ve sertifikada belirtilen teminat limit ve katılım oranları doğrultusunda Özel ve Genel Şartlara uygun olarak karşılanır.

Ayakta Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Ayakta Tedavi Teminatları tek başına verilemez, ancak Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte alınabilir.

Aşağıdaki tedavi harcamalarını kapsar:

Doktor Muayenesi Reçeteli İlaç Tahlil ve Röntgen Modern Teşhis Yöntemleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

						
Sigorta Sözleşmesi kapsamında talep edilen harcamalardan ödenecek tazminat tutarı, nasıl değerlendirilir?

Sigorta Sözleşmesi kapsamında tazminat tutarı aşağıdaki hususlara göre değerlendirilir.

İstisnalar Aşaması: Sigorta Sözleşmesi`nde belirtilmiş istisnalar ile varsa Sigortacı tarafından konulmuş olan özel istisnaların incelenmesi sonucunda mevcut vaka için her hangi bir istisna halinin geçerli olup olmadığına karar verilir.

Hizmet Düzeyi Aşaması:Hizmet Düzeyi Aşaması: Poliçe'de belirtilen özel istisnalar, kısıtlamalar, limitler, katılım payı ya da asgari muafiyet varsa bu aşamada belirlenir.

Hizmet türü, Coğrafi Bölge ve Anlaşmalı Kuruluş Aşaması: Sigortacı'nın sorumluluğu, hizmetin türü, acil olup olmadığı, Coğrafi Bölgesi ve hizmetin verildiği kuruluşun türüne, anlaşmalı olup olmadığına bağlıdır. Poliçenin ekinde sunulan Plan/ Programda bütün ülkelerin sınıflandırıldığı bölgeler belirtilmiştir. Sigortalı'nın belirli bir Coğrafi Bölgede belirli bir kuruluşta aldığı sağlık hizmeti için yapılan masraflardan katılım payı ve/veya tüm muafiyetlerin çıkarılmasından sonra kalan tutar Sigortacı'nın üstlenmesi gereken bölümü gösterir.

Toplam Asgari Muafiyet Aşaması: Bundan önceki aşamalar sonucunda belirlenen Kabul Edilebilir Harcamalardan varsa Toplam Asgari Muafiyet tutarı çıkartılır.

Toplam Limit Aşaması: Bundan önceki aşamalar sonucunda belirlenen Kabul Edilebilir Harcamalar varsa toplam limite kadar ödenir.

Ömür Boyu Yenileme Garantisine nasıl hak kazanırım?

Sigortalının kesintisiz 3 yıl boyunca aynı planda sigortaya devam etmesi, 55 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış olması ve son üç yıl h/p oranı ortalamasının %80’ın altında olması şartıyla Sağlık poliçesi sahibi olan sigortalılar " Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü" için değerlendirilecektir.

Bekleme Süresi nedir?

Bazı hastalıkların sigorta kapsamına alınmadan önce geçmesi gereken süredir. Bekleme süreleri genelde poliçenizin sadece ilk yılında söz konusudur ve yenileme ile birlikte ortadan kalkar.

Hangi durumlar Acil Durum olarak tanımlanmaktadır?

Aşağıda listesi verilmiş olan durumlar ve hastalıklar acil durum olarak nitelendirilir.

Suda boğulma, Trafik kazası, Tecavüz , Yüksekten düşme, Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları, Elektrik çarpması, Donma, soğuk çarpması, Isı çarpması, Ciddi yanıklar, Ciddi göz yaralanmaları, Zehirlenmeler, Anafilaktik şok, Omurga ve alt ekstremite kırıkları, Kalp krizi ve ritim bozuklukları, hipertansiyon krizleri, Akut solunum problemleri, Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur, Ani felçler, Ciddi genel durum bozukluğu , Yüksek ateş (39.5 üzeri), Diabetik ve üremik koma, Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı, Akut batın, Akut masif kanamalar, Menenjit, ensefalit, beyin apsesi, Renal kolik, Gebelikte kanama, erken mebran rüptürü,preklemsi (düşük tehtidi)

						
İstisna nedir?

Poliçe Özel ve Genel Şartlarında ayrıntılı olarak belirtilen ve poliçenizde kapsam dışı tutulan durumlardır.

Prim ödemelerimi nasıl yapabilirim?

Prim Ödemelerinizi, nakit, kredi kartı ,banka havalesi veya çek ile ödeyebilirsiniz.

Sigorta Ettiren askerlik hizmeti için poliçesinden ayrılabilir mi?

Askere giden Sigortalı, Sağlık Sigortası haklarından faydalanamaz. O nedenle askere giderken Sağlık Poliçesinden ayrılır ve hak ettiği kadar prim iadesi yapılır.

Anlaşmasız Kurumlardaki tedavilerimiz karşılanıyor mu?

Tedavilerinizde anlaşmalı olmayan bir kuruluşu tercih ettiğinizde evraklarınızı ve faturanızı şirketimize ulaştırdığınızda harcamalarınız; ödeme oranınız, poliçe özel ve genel şartlar ile sertifikanızda belirtilen teminat ve limitler dahilinde değerlendirilmektedir.

Yatarak tedavi işlemleri için provizyon süreci nedir?

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında gerçekleştirilecek tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerlidir. Bu süre içerisinde gerçekleşmeyen işlemler için yeniden provizyon alınması şarttır. 7 gün içinde işlemi yapılmayan ve yeniden provizyon onayı alınmayan işlemler için ProSigorta' nin red etme hakkı saklıdır.

Provizyon onayı alınmış ve yatış işlemi gerçekleşmiş tüm yatışlarda 10. günden sonraki konuya ilişkin giderlerin karşılanabilmesi için 11. gün Sigortacıdan tekrar onay alınmalıdır.

Tazminat harcamalarım kaç gün içinde geri ödenir?

Bütün evraklarınız eksiksiz olması ve ilgili giderin poliçeniz teminatları ile özel ve genel şartlar dahilinde olması şartıyla en geç 5 iş günü içerisinde ödemeniz hesabınıza gönderilmektedir.