GEREKLİ BELGELER

AKLINIZDA BULUNSUN
 

Çarpma Çarpışma Hasarlarında İstenecek Evraklar

Kaza tespit tutanağı Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi Beyan ( kaza tespit tutanağı yok ise ) Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda Fatura Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

            

Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar

Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan /zabit Ruhsat fotokopisi Hasarınız seyir halinde olmuş ise ehliyet fotokopisi Hasarlı aracın fotoğrafları Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

            

Park Hali Hasarlarında İstenecek Evraklar

Karakoldan tutturulmuş polis zabtı Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan ( zabıt yok ise ) Ruhsat fotokopisi Hasarlı aracın fotoğrafları Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

            

Radyo Teyp Hasarlarında İstenecek Evraklar

Karakoldan tutturulmuş polis zaptı Ruhsat fotokopisi Hasarlı aracın fotoğrafları Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

            

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

Karakoldan tutturulmuş polis zaptı Temiz kağıdı (vergi makbuzlar,vergi dairesinden borcu yoktur yazısı) Aracın trafikten kaydının silindiğine dair belge Asayiş şube müdürlüğünden bulunamadı yazısı Aracın asil ve yedek anahtarları Ruhsat asli Fatura Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
Trafik Sig. Gerekli Hasar Belgeleri

            

Maddi Zararlar İçin İstenecek Evraklar

Kaza tespit tutanağı Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi Hasar fotoğrafları Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyeti Mağdur ruhsat sahibine ait banka, şube ve IBAN no bilgileri


            

Bedeni Zararlar / Tedavi Masrafları İçin İstenecek Evraklar

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı Kati hastane raporu Tedavi masraflarını gösterir fatura ve belgeler Hasarlı aracın fotoğrafları Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri


            

Bedeni Zararlar / Daimi Sakatlık İçin İstenecek Evraklar

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı Maluliyet derecesini belirtir hastane heyet raporu Kişinin son kazanç belgesi Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri


            

Bedeni Zararlar Vefat Tazminatı İçin İstenecek Evraklar

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı Savcılık onaylı ölü muayene tutanağı Veraset ilamı Vukuatlı nüfus kayıt örneği Kişinin son kazanç belgesi Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri
Seyahat Sağlık Sigortası

            

Tazminat başvurusunda istenecek evraklar

Detaylı dilekçe Pasaport kimlik ve Türkiye giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfalar Detaylı tıbbi rapor Detaylı fatura Ödeme belgesi
DASK Sig. Gerekli Hasar Belgeleri

            

Hasar Belgeleri

Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poliçe numarası ile) Güncel Tapu Bilgisi Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için) Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)

            

Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmelidir.

Poliçe sahibi, evi depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’ne başvurmalıdır. Yetkiliye, poliçe ve/veya TC kimlik numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması için yeterlidir.

Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutu ziyaret ederek hasar tespitinde bulunur.

Konut Sigortası Gerekli Hasar Belg.

            

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

Hasar fotoğrafı Olay yeri inceleme tutanağı-ifade tutanağı Tapu veya kira kontratı Sigortalının beyanı Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri Alış faturaları Bulunamadı belgesi Mallar bulunda ise teslim tesellüm belgesi İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname


            

Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar

Sigortalının beyanı Hasar fotoğrafı Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge Tapu veya kira kontratı Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri


            

Yağış Hasarlarında İstenecek Evraklar

Beyan Hasar fotoğrafı Tapu veya kira kontratı Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri İhtiyaç olması halinde meteroloji raporu İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Dahili Su Hasarlarında İstenecek Evraklar

Beyan Hasar fotoğrafı Tapu veya kira kontratı Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname


            

Yangın Hasarlarında İstenecek Evraklar

İtfaiye raporu Savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi Hasar fotoğrafı İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname Tapu veya kira kontratı Sigortalının beyanı Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri


            

Elektronik Cihaz Hasarlarında İstenecek Evraklar

Beyan Teknik servis raporu Yangın varsa itfaiye raporu Hırsızlık hasarlarında karakol tutanağı Hasarlı cihazların alış faturaları Hırsızlık olayında, hırsızlık olayında bekleme süresi sonunda bulunamadı zaptı Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname


            

Deprem Hasarlarında İstenecek Evraklar

Sigortalının beyanı Tapu/kira kontratı Resim Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri            

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Hasarlarında İstenecek Evraklar

Sigortalının beyanı Üçüncü şahıs beyanı Hasar sebebine bağlı olarak düzenlenen resmi ifade ve görgü tutanakları Talebe ilişkin faturalar Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri Olayın özelliğine göre farklı evrak talep edilebilir


            

Diğer hallerde istenecek evraklar

Araç veya deniz aracı çarpması hasarlarında polis zaptı, G.L.H.K hasarlarında karakol tutanakları, Komşudan sirayetlerde karakol tutanağı veya apartman yöneticisi tutanağı, Hasar fotoğrafı İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname Tapu veya kira kontratı, Sigortalının beyanı, Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri